lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. narzędzia lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie metod lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.