Zakażenie grzybicze jest schorzeniem wstydliwą. Dotyka jednak istotnego odsetka ludzi. Dlatego też spore znaczenie ma informowanie o tym, czym jest grzybica, a także wskazywanie