Metaforą komfortu są dla wielu hotele proponujące usługi na najwyższym poziomie. Przepych są jednakże coraz mniej widoczne. Ograniczoną dostępność danego hotelu można scharakteryzować w