Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej