Głównym z globalnych przeszkód w lwiej części polskich miast jest stan dróg. Polskie gminy nie są przygotowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki powstał