Jako latoroślom łatwo jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To smutne życie hamuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu totalnie